به بهانه روز جهانی زنشلاله احمدنژاد مانند اکثر موضوعات و مفاهیمی که در جهان سوم از نظر تزئین و رسمی استفاده می شود، روز جهانی زن نیز تبدیل به بهانه ای برای معرفی و تبریک و کادو و … اعلامیه جهانی حمایت از زنان در برابر تمدن و مردانگی و اعتراض به نقض حقوق جنسی مرد گناهکار محرز شده است.

زن جهان سوم در ابتدا توسط مردان خانواده تحقیر و محدود می شود و اگر فرصتی پیدا کند و به خانواده ای دموکراتیک تبدیل شود با ورود به جامعه مردانه تحقیر می شود.

در این زمان، برای اکثریت جهان آشکار شده است که عیوب فرضی جسمی و روحی زنان که در طول تاریخ بر زنانی مانند پتکی وجود داشته، بسیار رذیله و ظالمانه بوده است و حتی اگر به زنان داده شود. آنها مرد هستند و حتی سریعتر از آنها.همچنان که تاج و تخت پیشرفت می کند، در قرون اخیر زنان نیز مانند مردان حق تحصیل و اشتغال یافته اند.

حتی در تاریکی مردسالاری، زمانی که زنان اجازه ادامه تحصیلات عالی را ندارند، زنان مبارزه می کنند، زیرا ماری کوری قادر است با قوانین ظالمانه مبارزه کند و نشان دهد که زنان از نظر علمی و عملی از مردان پست تر هستند.

در گذشته فکر زیادی داشتیم که می خواهیم زنان را به دلایل جسمی و تولید مثلی مانند گوشه ای از خانه زندانی کنیم… دیدیم که آسمان بر زمین و کار ملکوت نیفتاد. دوام نیاورد و در طبیعت ما این بهانه ها را آوردیم.

اکنون با مشاهده توانایی های زنان در تمامی دوره های میانجی گری تنها نیرویی هستیم که در طول تاریخ عامل سرکوب و تحقیر زنان، بدنه غالب مردان بر زنان بوده و از موقعیت خانوادگی و اجتماعی می کاهد و به زنان اجازه می دهد تا نشان دادن و عمل کردن

اگر این قوانین در کشورهای عقب مانده اجرا می شد و خلأهای قانونی پر می شد، بهتر بود. رفع تبعیض و خشونت علیه زنان نباید با پوستر و تبلیغات انجام شود بلکه باید طبق قوانین اساسی هر جامعه ای انجام شود. با نصیحت و شعار، نیروهای وحشی زنانی که یک عمر گرفتار ترس و اضطراب و آزادی زن هستند پایانی ندارد.

امید این است که در همه جای دنیا مردان از نظر جسمی قوی تر شوند، مردان به بهانه ای برای خشونت و سرکوب زنان در همه ابعاد فردی و اجتماعی تبدیل شوند و مردان به جای زور، ترازوی خود را بسنجند و تبدیل شوند. قانون


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم