قیمت سکه ایرانی امروز بهمن است.در رفتن قیمت انواع سکه ایرانی با قیمت چهارشنبه گذشته پنجشنبه 13 بهمن ماه تفاوتی نداشت و سکه پارسی امروز یک میلیون و دو هزار تومان بود.

قیمت هر طلای گرمی (8 سنت تا یک ساعت) روز پنجشنبه 11 بهمن ماه به یک میلیون و 4 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز یک میلیون و 400 تومان بود. 3 هزار تومان قیمت نسبت به روز گذشته 2000 تومان افزایش قیمت داشته است. سکه طرح قدیم با 2000 تومان افزایش نسبت به نیمه قبل معاملات امروز به 2 میلیون و 7000 تومان رسید.

قیمت سکه گرم تابستان نیز مشابه آخرین قیمت روز گذشته بود و به دو میلیون و 3 هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی با روز گذشته تفاوتی نداشت و قیمت هر قطعه سکه ایرانی امروز پنجشنبه 10 بهمن ماه با قیمت 2 میلیون تومان به دو میلیون و دو هزار تومان رسید.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 78000 تومان 78000 تومان 78000 تومان
0.100 151,000 تومان 151,000 تومان 151,000 تومان
0.150 224 هزار تومان 224 هزار تومان 224 هزار تومان
0.200 297 هزار تومان 297 هزار تومان 297 هزار تومان
0.250 370 هزار تومان 370 هزار تومان 370 هزار تومان
0.300 446 هزار تومان 446 هزار تومان 446 هزار تومان
0.350 519 هزار تومان 519 هزار تومان 519 هزار تومان
0.400 592 هزار تومان 592 هزار تومان 592 هزار تومان
0.450 665 هزار تومان 665 هزار تومان 665 هزار تومان
0.500 738 هزار تومان 738 هزار تومان 738 هزار تومان
0.600 884 هزار تومان 884 هزار تومان 884 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 30 هزار تومان یک میلیون و 30 هزار تومان یک میلیون و 30 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان
1000 یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان
1100 یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان
1300 یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 913 هزار تومان
1400 دو میلیون و 59 هزار تومان دو میلیون و 59 هزار تومان دو میلیون و 59 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان
1600 دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان
1700 دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 497 هزار تومان
1800 دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان
1900 دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 789 هزار تومان
2000 دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم